Partnere

Valg av samarbdeispartnere er basert på en vurdering av faglig kompetanse og kunnskap om kliniske og kirurgiske ferdigheter. Vi samarbeider med flere utenlandske kirurgiske klinikker for henvisning av spesiellt kompliserte tilfeller eller hvor man syns ventetiden blir for lang i Norge.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: