Akupunktur

Akupunktur som øyeterapi for degenerative øyesykdommer består i å stimulere spesifikke tradisjonelle aku-punkter rundt øye og akupunkter knyttet til synsfunksjon på armer og ben. Som et resultat vil disse akupunkturpunktene bidra til å forbedre blodsirkulasjonen og Qi (uttalt “chee”) til øynene for å bedre synsfunksjon og metabolismen til makula, netthinnen og det optisk nervesystem, med mål å bedre synsfunksjonen over kortere og lengre tid. Les mer her.

Acupuncture - Help for Eye Health Problems

Vi er den eneste akupunkturklinikk i Norge som har kroniske øyesykdommer som et unikt fokus. Vi tilbyr både en ukes (10 økter) og to-ukers (20 økter) behandlingsprotokoll. Generelt anbefaler vi for nye pasienter et behandlingsprogram for to uker. Under denne tiden har vi mål å bli god kjent med pasientene våre og at pasientene skal få god innsikt og en god opplevelse av fra behandlingen. Behandlingene innebærer å bruke en kombinasjon av mange forskjellige teknikker og modaliteter. Vi tilbyr tradisjonell akupunktur, elektroakupunktur, og tilpassede kinesiske urteformler og ernæringsrådgivning med tanke på å aktivere spesialiserte celler knyttet til synsfunksjon nemlig netthinnens foto- reseptorer og de såkalte pigment epitelcellene med mål å forbedring av funksjonene gjennom stimulering av cellene. Les mer om akupunktur behandling virkning her.

I begynnelsen av behandlingen gjennomgår vi pasientens sykehistorie og gjennomfører en omfattende diagnostisk evaluering som gir grunnlag til å måle subjektive og objektive mål for behandlingseffekt. Etter det, i henhold til undersøkelsesresultater og vurdering av den enkeltes pasientens tilstand, vil behandlingsplanen bli diskutert.

Terapi består av en til tre behandlingsøkter om dagen med minimum en times pause mellom øktene. Hver behandlingsøkt er 30-45 minutter. Akupunkturbehandlinger utføres fra mandag til fredag. Etter ca 10 behandlinger vurderer vi på nytt og avgjør om behandlingene fungerer. Pasienter vil vanligvis merke forbedrede synsfelt, fargesyn, kontrast, skarphet, mørke tilpasning og bedre nattesyn.

En personlig behandlingsplan blir utviklet for pasientens spesifikke behov. Dette inkluderer anbefalingene om supplerende behandling med lavgradig strøm med Microstim – en behandling som pasienten gjør hjemme. Les mer om dette her.

Etter gjennomgått behandling gjør vi en nøye oppfølgning for å kunne dokumentere effekt av behandling gjennom subjektive funksjonelle synsundersøkelser, spørre undersøkelse og billedanalyser av netthinnen for å kunne dokumenter mulige såkalte objektive anatomisk patologiske endringer.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: