FoU

St. Olav EyeClinic er etablert som en forsknings og innovasjonsklinikk med et viktig mål om å kunne dokumentere våre behandlingers kliniske effekter knyttet til både våre  pasienters egne opplevelser (VFQ25) og til våre egne observasjoner fra våre detaljerte syns og netthinneundersøkelser.   For det siste har vi innledet ett tett samarbeid med Heidelberg Engineering (HE) som leverer den mest avanserte teknologipark og som er brukt som gullstandarden for forskningsbasert klinisk virksomhet. Med HE har vi tilgang til verdens fremste eksperter på tyding av forandringer i netthinne som knyttes til måling av effekt av våre behandlinger (les mer om dette på våre websider).   St. Olav har etablert et samarbeid med en nyetablert stiftelse ved navn Aurora Eye Research Foundation som sammen med vårt internasjonale nettverk vil bidra med å kunne samle data fra større kliniske såkalte prospektive undersøkelser som sammenligner de forskjellige behandlinger som benyttes i AMD behandlingen. For såkalt «tørr» AMD har skole-medisinen inntil nå ikke kunnet anbefale noen spesifikke behandlinger som ikke har bevisføringer gjennom klinisk randomiserte undersøkelser. Nyere forskning viser at slike studier som er knyttet mer til markedsføring av produkter enn ønske om å finne den beste behandling er utsatt for såkalte systemfeil og stor grad av partiskhet «bias». St. Olav har derfor utviklet en mer åpen protokoll som gir mulighet for å kunne gjøre sammenligninger med andre behandlingssystemer.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: