Undersøkelser

Synsundersøkelser

Undersøkelse av øyets bakre segment og netthinnen for tegn til AMD og Glaukom

Etter vi har gjennomført synsundersøkelser og trykkmålinger drypper vi øyne for å øke størrelsen på pupillen eller såkalt pupille dilatasjon. Vi tar så et oversiktsbilde i farger av den sentrale delen av netthinne med bruk av et netthinne eller funduskamera. Vi bruker Kowa 3D kamera som er det eneste fundus kamera på markede som gir mulighet for å vurdere dybden for å bedre synligjøre karr og forhold rundt synsnerven. Vi kan med dette se forandringer som gir mistanke om både Glaukom, Diabetiske øyekomplikasjoner og degenerative prosesser i makulaområdet som AMD.


Ved videre mistanke om makula degenerasjon (AMD), grønn stær (glaukom) eller diabetisk retinopati gjennomfører vi en omfattende undersøkelse med bruk av Spectralis HRA-OCT. Ved mistanke om glaukom supplere vi med trykkmåling ved bruk av Goldmann Applanasjonstonometri og en detaljert Synsfeltsundersøkelse med Haag Streit Octopus.
Degenerative Prosesser i Makulaområdet

St. Olav EyeClinic har valgt det mest avanserte diagnostiske utstyr for diagnostisering og oppfølgning av glaukom og AMD – de to viktigste årsak til synsvekkelse hos eldre.

Spectralis HRA-OCT fra det tyske selskapet Heidelberg Engineeringer (HE) er en laser basert gjennomlysning system som synligjør og analyserer alle nethinnens lag ved bruk av såkalt Spektral Optisk Koherens Tomografi (OCT). Spektralis er den mest avanserte OCT på markede som gir muligheten til å ta svært detaljerte tverrsnittsbilder av både den indre del av retina men også den ytre delen – choroidea – og gir muligheter for detaljert observasjoner knyttet til dokumentering av effekten av behandlinger vi gir .

Bare et svært begrenset antall kommersielle OCT-instrumenter gir metoder for automatisk segmentering av choroidalvevet hvor man finner de sykdoms (patologiske) prosesser som forårsker synsvekkelsen. St. Olav innleder også med dette et tett samarbeid med HE for å kunne øke forståelsen av disse prosessene og hvor det jobbes intenst med å ta i bruk såkalt maskinlesing av nethinnen ved bruk av artifisiell intelligens. Les mer om dette prosjektet her.

Eksempel på nethinnens segmentering hos en person med normal makula.

Visualisering av makula med bruk av OCT hos en person med såkalt tørr AMD forandringer

Visualisering av makula med bruk av OCT hos en person med såkalt våt AMD forandringer

Her kan du lese mer om sykdomsprosesser som fører til synsvekkelse i nethinnen.

Glaukom

For diagnostisering og oppfølgning av personer med glaukom foruten undersøkelser av skarpsynet og synsfelt og trykkmåling (intraokulære trykket) bruker vi en spesialisert OCT modul for å kunne detektere svinn av nervefiberlaget som er det første tegn på skade fra glaukom sykdommen.

Et sirkulært “kutt” rundt optisk nervehode brukes til å måle tykkelsen på nervefiberlaget i dette området. Tykkelsen på nervefiberlaget kan gi informasjon om antall eksisterende nervefibre og eventuelle tap. Tap av nervefibre kan føre til synshemming.

For å forstå mer om dette les mer her.

Undersøkelse av Øyets Fremre Segment og Øyets Linse for tegn til Grå Stær (Katarakt)

For Undersøkelse av øyets fremre segment bruker vi en såkalt Spaltelampe. Det gir øyelegen din en mulighet til å ta en nærmere titt på de forskjellige strukturene i det fremre segment av øyet som inkluderer hornhinnen ytre overflate til linsens bakflate.

Det er ingen spesiell forberedelse nødvendig før en spaltelampeeksamen. Imidlertid vil øynene dine utvides (utvides) med utvidende dråper. Hvis øynene dine er utvidede, bør du ikke kjøre etter eksamen. Synet ditt blir uskarpt, og øynene dine vil være svært følsomme for lys i flere timer. Ta med solbriller til eksamen og planlegg å få noen til å kjøre deg hjem.

Legen din vil be deg sitte i eksamensstolen foran spaltelampen. Du vil bli bedt om å plassere haken din i haken og pannen mot pannebåndet. Dette holder hodet stødig under eksamen. Legen din kan bruke øyedråper som inneholder et gult fargestoff for å se problemer med øyets forside. Utvidende dråper kan også brukes til å utvide pupillen din for å se bedre på baksiden av øyet. Legen din vil sette seg ned mot deg og se gjennom mikroskopet på øynene dine. Han eller hun vil så slå på spaltelampen og fokusere en smal lysstråle med høy intensitet mot øyet. Selv om lyset er veldig sterkt, vil det ikke skade øyet ditt og ikke forårsake smerte.

Her er hva legen din vil se på:

Sklera øyets ytre hvite hinne: Sclera består av tøffe, fibrøse vev og danner et beskyttende ytre lag av øyet. Betennelse og misfarging av sclera kan oppdages under en spaltelampeundersøkelse. Dette kan være tegn på skleritt, en autoimmun lidelse som kan føre til synstap. Allergier og infeksjoner i konjunktiva (det tynne, gjennomsiktige vevet som dekker sclera), kalt konjunktivitt eller rosa øye, kan også diagnostiseres.
Hornhinnen.

Hornhinnen er det klare, kuppelformede vinduet foran øyet. Tørt øye, et problem med øynene og tårefilmen, kan bli sett gjennom spaltelampen. Noen ganger ser man en opphopning av unormalt materiale i hornhinnen under en spaltelampeeksamen. Dette kan være et symptom på hornhinnedystrofi, som forårsaker uklart syn og tap av synet hvis det ikke behandles tidlig. Du kan så få en øyedråpe med et gult fargestoff (fluorescein) under denne delen av undersøkelsen. Dette hjelper øyelegen din med å markere visse områder og finne skader i øyet som hornhinneslitasje eller hornhinneinfeksjoner som herpes keratitt.

Linsen. Dette er den klare delen av øyet bak pupillen som fokuserer lys på netthinnen slik at du kan se. Katarakt (når øyets linse blir overskyet) vil oppdages under denne undersøkelsen.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: