Diagnostikk

St. Olav EyeClinic er nå etablert og klar til å motta våre gamle og nye pasienter for diagnostikk og behandling. Vi utfører en nøye vurdering   av hver enkelt pasient og søker for alle våre AMD pasienter såkalte «second» men også  «third opinion»   i  konsultasjon med  våre internasjonale partnere  (les mer på våre websider).  Ved St. Olav ber vi alle våre AMD pasienter først å vurdere om  de vil delta i vårt forskningsprogram ved å signere et informasjonsskriv og deretter  svare på et eget spørreskjema med 25 spørsmål  knyttet til selvopplevd synsfunksjon (VFQ25).

 Vår optiker gjennomfører deretter en serie av detaljerte funksjonelle synsundersøkelser. Etter måling av øyetrykket (IOP) blir det tatt et farvebilde av den sentrale  delen av netthinnen (makula) med et såkalt funduskamera (Kowa 3D). Med dette får vi en rask oversikt over type og grad av degenerative forandringer og vil da gå videre med supplerende dybde undersøkelser. Vi utfører så en nøye granskning av de indre og ytre segmenter av netthinnen med bruk av såkalt Spectralis HRA-OCT fra Heidelberg Engineering. Ved behov gjør vi supplerende undersøkelser med spesial diagnostiske verktøy for videre kartlegging og kategorisering av type  «våt» eller type «tørr» AMD.  Med dette er vi sammen med vår faglig spesialistgruppe i bedre stand til å gi de absolutt beste råd om en behandlingsstrategi   skreddersydd til hver pasient. Etter gjennomført undersøkelser får man en konsultasjon med vår øyelege.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: