Behandling

   I tillegg til Akupunktur og Microstim (lavgradig strøm behandling), tilbyr vi nå en innovativ behandling med bruk av Infra – og  nær-Infrarød (IR & nIR) lysbehandling – populært kalt «fotobiomodulering». Dette er en innovativ behandling som bygger på kunnskap om infrarød lys sin positiv virkning på kroppsvev.  Det er observert i dyreeksperimenter at både netthinnens såkalte fotoreseptorer og pigment epitelceller stimuleres til økt funksjon. Disse er de kritiske celler som sikrer normal synsfunksjon og som begge er skadelidende ved AMD.   St. Olav EyeClinic har nå sikret seg det såkalte Valeda Light Delivery System (LDS).  Valeda er en lysbehandling som bruker lysstråler med 590, 660 og 850 nanometers bølgelengder.  Dette er en helt ufarlig behandling uten ubehag eller bivirkninger.  Etter en grundig undersøkelse og nøye klinisk vurdering vil vi kunne tilby mange av våre pasienter denne behandling. En standard behandlingspakke som består av tilsammen  9 lys behandlinger (behandlingssyklus)  med 5 minutter varighet over en 14 dagers periode.  Etter hver syklus foretar vi deretter en nøye vurdering for å kunne dokumentere behandlingseffekt og med grunnlag i våre funn kunne tilby videre behandlinger med Valeda og eller en kombinasjon med Akupunktur og eller Microstim behandling.                  
Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: